Анжелика Банах в Harper’s Bazaar Art ArabiaFashion Photo

Фэшн-фотограф Грег Адамски (Greg Adamski) создал фотосессию с участием Анжелики Банах (Angelika Banach) для Harper’s Bazaar Art Arabia.

Angelika-Banach-Greg-Adamski-Bazaar-Art-Arabia-01-620x414.jpg

Angelika-Banach-Greg-Adamski-Bazaar-Art-Arabia-02-620x929.jpg

Angelika-Banach-Greg-Adamski-Bazaar-Art-Arabia-03-620x929.jpg

Angelika-Banach-Greg-Adamski-Bazaar-Art-Arabia-04-620x414.jpg

Angelika-Banach-Greg-Adamski-Bazaar-Art-Arabia-05-620x414.jpg

Angelika-Banach-Greg-Adamski-Bazaar-Art-Arabia-06-620x414.jpg

Angelika-Banach-Greg-Adamski-Bazaar-Art-Arabia-07-620x929.jpg

Angelika-Banach-Greg-Adamski-Bazaar-Art-Arabia-08-620x929.jpg

Angelika-Banach-Greg-Adamski-Bazaar-Art-Arabia-09-620x929.jpg

24.03.15 18:16 автор: suslova